Předmět grantu: restaurování oken kostela v přízemí - dvorní část

Grant: 250 000 Kč