Předmět grantu: oprava uliční fasády

Grant: 600 000 Kč