Předmět grantu: restaurování žaluziových okenic ve zvonici

Grant: 450 000 Kč