Předmět grantu: výměna oken, obnova fasády  

Grant: 1 600 000 Kč