Předmět grantu: sanace klenby v přízemí

Grant: 80 000 Kč