Předmět grantu: oprava kamenných prvků soklu na pravé straně kostela od hlavního vstupu - 2. část

Grant: 220 000 Kč