Předmět grantu: restaurování mobiliáře kostela - 1. etapa kostelní lavice

Grant: 345 000 Kč