Předmět grantu: restaurování nástropních maleb

Grant: 84 000 Kč