Předmět grantu: restaurování Pašijového cyklu - socha Krista na hoře Olivetské s andělem, socha ukřižovaného Krista

Grant: 378 000 Kč