Předmět grantu: restaurování hlavního oltáře

Grant: 450 000 Kč