Předmět grantu: sanace trhlin v obvodových pilířích

Grant: 230 000 Kč