Předmět grantu: obnova nátěrů stávajících otvorových prvků fasád paláce

Grant: 400 000 Kč