Předmět grantu: obnova podlahy ve vstupním průjezdu

Grant: 100 000 Kč