Předmět grantu: oprava fasády do Jalovcové ulice, restaurování barokního okna a dveří, dvou výkladců v Jalovcové ulici

Grant: 790 000 Kč