Předmět grantu: restaurování oltáře sv. Anny - retabulum oltáře, obraz z nástavce bez obrazového, oltářní obraz bez obrazového, svatostánek, socha sv. Terezie a sv. Aji

Grant: 230 000 Kč