Předmět grantu: oprava východní a jižní strany fasády fary

Grant: 320 000 Kč