Předmět grantu: restaurování hlavního oltáře kostela - oltářní architektura, ornamentální výzdoba

Grant: 2 200 000 Kč