Předmět grantu: oprava obvodové zdi areálu - 2. etapa

Grant: 625 000 Kč