Předmět grantu: restaurování vzdušnice, píšťalnic a píšťalového fondu positivu varhan

Grant: 340 000 Kč