Předmět grantu: oprava uliční fasády a dvorní včetně revize klempířských prvků případně jejich výměna a výměna stávajících oken za špaletová do ulice

Grant: 1 235 000 Kč