Předmět grantu: restaurování polychromie varhanní skříně

Grant: 195 000 Kč