Předmět grantu: nahrazení novodobého celoplošného zasklení v patře vnitřního nádvoří Lorety replikami dvou zachovaných historických oken - 1. etapa

Grant: 670 000 Kč