Předmět grantu: pokračování opravy barokního krovu, 4. etapa, úseky A a F

Grant: 550 000 Kč