Předmět grantu: oprava fasády na severním průčelí

Grant: 200 000 Kč