Výše poskytnutého grantu: 5 200 000 Kč

Účel grantu:  oprava krovu a dřevěných stropů sýpky