Výše poskytnutého grantu: 4 800 000 Kč

Účel grantu: oprava střechy, krovů a stropů kláštera, klemp. prvky