Výše poskytnutého grantu:  300 000 Kč

Účel grantu:  oprava omítek, obnova maleb na fasádě