Výše poskytnutého grantu: 100 000 Kč

Účel grantu:  reastaurování gotických maleb v interiéru