Výše poskytnutého grantu: 550 000 Kč

 

Účel grantu: oprava střechy, restaurování vchod. dveří, mříží a vitráže