Výše poskytnutého grantu: 300 000 Kč

Účel grantu: oprava střechy, klempířské práce