Výše poskytnutého grantu:  500 000,- Kč

Účel grantu: oprava průčelí kostela