Výše poskytnutého grantu: 700 000 Kč

Účel grantu: obnova uliční fasády a vchodu, restaurování a výroba dveřnic, repase oken, oprava střechy