Výše poskytnutého grantu: 2 500 000 Kč

 

Účel grantu: záchrana dochovaných částí Vápenky - III. etapa