Výše poskytnutého grantu: 700 000 Kč

Účel grantu:  oprava věže kostela