Výše poskytnutého grantu: 400 000 Kč

Účel grantu: oprava fasády a oken oken, výměna balkónové sestavy, klemp.prvky, vstupní prah