Výše poskytnutého grantu: 330 000

 

Účel grantu: restaurování sousoší sv. Huberta