Výše poskytnutého grantu: 600 000 Kč

Účel grantu:  oprava fasády, rest. práce, oprava oken a balkónů, klemp. práce, pamětní deska

(Odhalení pamětní desky k výročí úmrtí Dobroslava Líbala se konalo dne 9.2.2007 ve 13,30 hodin za účasti představitelů Magistrátu hl. města Prahy)