Výše poskytnutého grantu: 500 000 

Účel grantu:  oprava západního štítu a zvonové stolice