Výše poskytnutého grantu: 900 000 

Účel grantu: oprava fasády, restaurování kam. prvků a slunečních hodin