Výše poskytnutého grantu: 400 000 

Účel grantu: obnova pláště - repase oken a dveří, odvodnění, oprava komínů (I.etapa)