Výše poskytnutého grantu: 70 000 Kč

Účel grantu:  rekonstrukce vstupních dveří, oprava kam. portálu