Předmět dotace: restaurování interiérové výbavy kostela - architektura hlavního oltáře 

Poskytnutá částka: 450 000 Kč