Předmět dotace: obnova uliční fasády a repase vchodových dvoukřídlých dveří 

Poskytnutá částka: 408 000 Kč