Předmět dotace: obnova krytiny nad hlavní lodí kostela

Poskytnutá částka: 600 000 Kč