Předmět dotace: obnova exteriéru hlavní lodi kostela - 1. etapa - západní fasáda

Poskytnutá částka: 1 450 000 Kč