Předmět dotace: záchranné práce na náhrobcích - oprava, stabilizace, restaurování náhrobků č. 1845 - 2045

Poskytnutá částka: 1 880 000 Kč