Předmět dotace: výměna oken severní fasády

Poskytnutá částka: 1 190 000 Kč