Předmět dotace: restaurování oltářní mřížky - mramorová část 

Poskytnutá částka: 90 000 Kč