Předmět dotace: oprava nadstřešních částí komínových těles       

Poskytnutá částka: 110 000 Kč