Předmět dotace: restaurování dvou cínových svícnů serafínů 

Poskytnutá částka: 50 000 Kč